Subsidies

Bent u een stichting, vereniging of particulier? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar:
Gemeente Rijnwaarden
Postbus 49
6916 ZG Tolkamer

Wat gebeurt er met uw verzoek?

  • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek volgens het gemeentelijk subsidiebeleid
  • De gemeente stuurt u een brief met het antwoord op uw subsidieaanvraag
  • Bij een eenmalige subsidie ontvangt u antwoord binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend
  • Bij een jaarlijkse subsidie ontvangt u antwoord vóór 31 december van het jaar waarin u de aanvraag heeft ingediend

Verantwoording

Ontvangt u subsidie voor activiteiten? In de subsidiebeschikking wordt aangegeven of u na afloop van de activiteiten verantwoording moet indienen en aan welke eisen deze moet voldoen.