Ondernemerspeiling in gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

Publicatiedatum: 
13 juli 2017
Ondernemers in de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar ontvangen na de zomervakantie een uitnodiging voor deelname aan de digitale ondernemerspeiling. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de nieuwe dienstverlening van de nieuwe gemeente Zevenaar. Op die manier willen beide huidige gemeenten graag hun dienstverlening aan ondernemers verder verbeteren en beter aansluiten op hun wensen en behoeften. Eind dit jaar presenteren de gemeenten de uitkomsten van de peiling.

Ondernemingsklimaat

De Ondernemerspeiling levert belangrijke informatie op over de beleving van de ondernemers van de bedrijfsomgeving. De vragen gaan onder andere over de heffingen, regeldruk, het ondernemingsklimaat en wat zij vinden van de contacten met de gemeenten. De uitkomsten bieden inzicht in welke verbeteringen de gemeente kan doorvoeren in haar dienstverlening en beleid, zodat ondernemers op een prettige en succesvolle manier kunnen blijven ondernemen in de nieuwe gemeente Zevenaar. Het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat is een belangrijke doelstelling.

De vragenlijst

De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen en compacte standaardvragenlijst die gemeenten kunnen uitzetten bij de ondernemers. Het is ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut van Nederlandse Gemeenten en wordt uitgevoerd door Lexnova research. De resultaten uit dit onderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

  1. (digitale) dienstverlening
  2. lokale regel- en lastendruk
  3. de relatie ondernemer – gemeente
  4. economisch beleid
  5. vestigingsklimaat

De onderzoeksresultaten worden ook gepresenteerd op de website Waarstaatjegemeente.nl. Daarmee is een vergelijking mogelijk van de prestaties van andere gemeenten.